Upotreba kafe u baštovanstvu

Kafa može pomoći vašim biljkama da rastu, poboljšati kvaltet zemljišta i sačuvati je od potencijalnih opasnosti.

Zbog malih količina nitrogena i njene pH vrijednosti kafa je tajno oružje za gajenje lijepih ruža. Zemljište će učiniti lakšim i štitiće vaše ruže od napasnika. Takođe, kafu možete pomiješati direktno sa zemljom prije sadnje ili sa kompostom. Miješajte jedan dio kafe sa jednim dijelom suvog lišća ili nekim drugim materijalom pogodnim za kompostiranje i koristite to kao prirodno đubrivo.